• Bedrijfsmanagement

    Bedrijfsmanagement

  • 1

Bedrijfsmanagement

Arbodeskundige

Als werkgever van een kleiner of groter bedrijf maakt het geen verschil in het voldoen aan de arbeidswetgeving. Alle werkgevers met personeel willen voorkomen dat hun medewerkers blootgesteld worden aan risico’s waardoor deze een ongeval krijgen. Een ongeval is zeer naar voor de persoon die het overkomt en zijn of haar familie. Daarbij blijft u als werkgever met een nare ervaring zitten en veelal een grote hoeveelheid administratie en mogelijk zelfs vervolging wanneer blijkt dat u als werkgever het ongeval had kunnen voorkomen.

Vanuit Incontroll hebben we Arbo deskundigen die bedreven zijn uw bedrijfszorgsysteem te aantoonbaar te onderhouden. De Arbo deskundige heeft ervaring alle specifieke taken voor u te onderhouden. Dit kan veelal in deeltijd gebeuren. U gehele Arbo administratie is dan op ieder moment up to date.

Afhankelijk van de activiteiten en de grootte van uw organisatie doen we u graag een voorstel hoe we u kunnen ondersteunen.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Van uit de arbeidsomstandigheden wetgeving dient ieder bedrijf met personeel een bedrijfs-RI&E te hebben opgesteld en deze periodiek te onderhouden. Het blijkt in de praktijk dat niet iedereen hierin voldoet en dat er dagelijks bedrijven voor worden beboet. Veelal boetes die veel hoger zijn als het opstellen van een RI&E zelf. Voor u als werkgever is het opstellen van een RI&E vaak een hele klus. Voor onze medewerkers is dit vaak maximaal 1 a 2 dagen inzet afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Van uit Incontroll komen we graag een “pre-scan veiligheidsomstandigheden” bij u uitvoeren. In slechts enkele uren heeft u een goed beeld en een actieplan. Uiteraard geeft u zelf aan waar u wel en waar u pas later aandacht aan wil schenken. We helpen u graag met een goed advies.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

VCA / ISO Certificering

Het is mogelijk dat u zelf wenst om u bedrijf te certificeren of dat uw opdrachtgever dit van u wenst. Certificering geeft slechts aan dat u aan de betreffende norm voldoet. Het kan ook zijn dat u niet de certificering wil maar wel wil werken volgens de betreffende norm. Van uit Incontroll kunnen we hierin geheel ondersteunen. Wij hebben daarnaast tevens beheersoftware zo dat u het gehele proces in een digitale omgeving kunt beheren (zie VARIO beheer software). We komen graag bij u aan kantoor om met u van gedachten te wisselen over een eventuele certificatie.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

VARIO beheer software

VARIO is een digitale werkomgeving waarin u het gehele proces van bijvoorbeeld VCA en / of ISO 9001 kunt beheren. Op ieder moment heeft u een totaal overzicht en weet u tevens precies welke acties uitstaan.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.
Of ga naar onze specifieke website van VARIO